Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A szabályzat hatálya

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.tech.hu címen elérhető oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a Szabályzat módosításáról a Szolgáltató (Epicenter Market Limited ) a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

 

2. A Szolgáltató, a Szolgáltató személye, a felhasználó

system_check

A tech.hu oldal tulajdonosa, fenntartója az Epicenter Market Limited (székhely: Intershore Suites Room 403, Dowgate Hill House, 14-16 Dowgate Hill, London, England, EC4R 2SU; nyilvántartási szám: 08617061; adószám: -; eljáró cégbíróság neve: -; info@epicentermarket.co.uk). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja az Epicenter Market Limited.
A felhasználók adatait az Epicenter Market Limited kezeli.

Az oldal üzemeltetését az Epicenter Market Limited megbízása alapján a Marco Polo Magyarország Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; nyilvántartási szám: 01-09-206282; adószám: 25286920-2-41; eljáró cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; info@marcopolo.hu), valamint a World Web Data Kft. (székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-293552; továbbiakban: Üzemeltető) végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: info@wwdh.hu.
Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.

A felhasználó a Szolgáltatóval az Üzemeltetőn keresztül is kapcsolatba léphet, a jelen Szabályzat szerinti értesítéseket, kéréseket, egyéb közlendőket az Üzemeltetőhöz is eljuttathatja, aki a szükséges intézkedéseket megteszi, vagy azokról a Szolgáltatót értesíti.

A Weboldallal kapcsolatos kérdésekben az Üzemeltető jogosult harmadik személyekkel szemben eljárni, jogosult szerződéseket kötni, jognyilatkozatokat tenni.

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató az Egyesült Királyságban bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét részben az angol, részben a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre a magyar jogszabályok az irányadók.

4. Az adatkezelés célja és időtartama

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése technikailag elengedhetetlen. Az adatkezelés célja kizárólag statisztikák készítése, valamint a szolgáltatási igénybevételét biztosítja.

A megadott adatok az elektronikus reklámok kiküldését szolgálja, a jelen szabályzat vonatkozó pontja szerint.

Az adatokat az adatkezelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb 15 napon belül törli.

 

5. Hozzáférés az adatokhoz, adattovábbítás, adatfeldolgozók

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára az Üzemeltetőn túl további adatfeldolgozót vegyen igénybe.

Amennyiben a Szolgáltató közreműködőt vesz igénybe, az adatokat a közreműködőnek, mint adatfeldolgozónak átadhatja.

A rögzített technikai adatokat a Szolgáltató és az Üzemeltető összesítve, személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célokra felhasználja.

 

6. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól – akár az Üzemeltetőn keresztül – kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

 

7. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

8. Adatvédelmi nyilvántartás

A Szolgáltató az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. Az azonosítót az üzemeltető annak kézhezvételét követően közzéteszi.

 

9. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz vagy az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu).

Az adásvétellel kapcsolatos jogvitákra, igények érvényesítésére a polgári jog szabályai az irányadók.

Így legyen titkos kapcsolatod!
Persze, nem a párkapcsolatra gondoltunk, hanem a biztonságos és privát internetezésre. Manapság már egyáltalán nem nehéz megfigyelni valakinek az adatforgalmát, főleg akkor, ha egy wifi...

További szponzorált cikkek >>

VPN szolgáltatásért klikk ide >>

Küldj cikket emailben >>

Innovatív megoldások a koronavírus-járvány idején
A vírusok, de legfőképpen a koronavírus megjelenése számos olyan termék kifejlesztésére ösztönözte a fiatal innovátorokat, melyek segítségével felvehetjük a harcot a láthatatlan...
Így legyen titkos kapcsolatod!
Persze, nem a párkapcsolatra gondoltunk, hanem a biztonságos és privát internetezésre. Manapság már egyáltalán nem nehéz megfigyelni valakinek az adatforgalmát, főleg akkor, ha egy wifi...
Utakon a Samsung biztonságos kamionjának prototípusa
A Samsung az első életmentő technológiával felszerelt kamionját a Leo Burnett, a Helvetica és a Volvo Trucks Argentina közreműködésével fejlesztette.Először mutatkozott be a...

További cikkek >>